Caferli, Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı bir köydür. Caferli Cemaati ismine bir Türkmen cemaati olarak rastlıyoruz. Caferli Cemaati Mamalı aşiretine bağlı bir Yörükan cemaatidir. Caferli namı diğer Kurna, Cafer Obası Cemaat isim olarak belgelerde geçmektedir.

Elimizdeki en eski Osmanlı arşiv belgelerinde Caferli Cemaatinin 1530 yıllarında Cafer Ekinliği Mezrasının ekip biçmektedir. Mezra senelik 1500 kuruşvergi vermektedir.

1530 tarihli “Bozok Livası Haritası”na göre Sorgun ilçesine bağlı şuanda ki mevcut köylerden 18 köy bu haritada gösterilmektedir. BU haritada CaferEkinliği diye bir yerleşim yerine rastladığımıza göre Caferli o zamanlarda kurulmuş bir ekinliktir.

Bozok Livası haritasında ismi var olmasına rağmen 1575’lere ait kaynaklarda ise henüz“Caferlü” adında bir köy adı yoktur.

Caferli köyü ile ilgili ayrıntılı arşiv kaynağına Hicri.H.1256(M.1840-1841) yıllarına ait “Temettuat Defterleri” nde rastlamaktayız.

Arşiv verilerine göre; Sorgun kazası kurasının Müslim ahalisinin Temettuat Mübeyyin Defteri nr.14322′ de köyde yaşayan Yörükan aşiretinden 24 haneolduğu ve köyde yaşayan hane sahiplerinin ödedikleri vergilerayrı ayrı beyan edilmektedir.

İlçemiz köylerinn birçoğuköye ilk gelen ailelerin isimlerini almıştır. İşte bu köylerdenbirisi de Caferli’ dir. Cafer adlı şahsın köyün kurucusuolduğu rivayet edilmektedir.

Sorguna Bağlanması:

Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzalı 21 Şubat 1952 tarih ve 29983 sayılı karar ile Yozgatili, Akdağmadeni ilçesinin Karamağara bucağına bağlı iken, Sorgun ilçesi merkez bucağına bağlanmıştır.

Coğrafi Konumu

Caferli, E-88 karayolunun 2km kadar kuzeydoğusunda Sorguna 17 km uzaklıktadır. Güneydenkuzeye doğru yükselen bir arazi üzerine kurulmuştur. DoğusundaTiftik, Mahmatlı köyleri, güneyinde Salu köyü ve Bahadın kasabası, batısında Tatlı, kuzeyinde ise Osmaniye ve Muğallıköyleri ile çevrilidir.